1. Попълнете данни за фактура - кликнете тук
булстат име на фирмата
клиентски N: адрес
ддс регистрация
да
не
мол
електронна поща   получател
моля попълнете всички полета с данни за клиент
верен email адрес, на който ще получите проформата
телефон
2. Изберете продукти - кликнете тук
11 Год. актуализация Двустранно счетоводство - Сървър брой Х 280 = 0
12 Год. актуализация Двустранно счетоводство - раб. място в мрежа брой Х 50 = 0
13 Год. актуализация Двустранно счетоводство - Сървър 2-ри офис брой Х 140 = 0
21 Год. актуализация ТРЗ - Сървър брой Х 280 = 0
22 Год. актуализация ТРЗ - раб. място в мрежа брой Х 50 = 0
23 Год. актуализация ТРЗ - сървър 2-ри офис брой Х 140 = 0
31 Год. актуализация T-Manager+ - сървър брой Х 280 = 0
32 Год. актуализация T-Manager+ - раб.място в мрежа брой Х 50   0
3. Проформа сума тотал
проформа N: сделка 0
дата ддс (20%) 0
контрол Моля попълнете всички данни за клиент сума за плащане 0
ГЕНЕРИРАЙ ПРОФОРМА