Jun

2020Цени

Описание на продуктите

Продукт Цена в лева без ДДС
Двустранно счетоводство - основен компютър 450
Двустранно счетоводство - допълнителна станция в мрежа 70
Двустранно счетоводство - основен компютър втори офис 225
Двустранно счетоводство - годишна актуализация основен комп. 1/2 мин. раб. запл. = 305
Двустранно счетоводство - годишна актуализация станция в мрежа 50
Себестойност / калкулация за Двустранно счетоводство 120
Продукт Цена в лева без ДДС
ТРЗ-КАДРИ-НОИ - основен компютър 450
ТРЗ-КАДРИ-НОИ - допълнителна станция в мрежа 70
ТРЗ-КАДРИ-НОИ - основен компютър втори офис 225
ТРЗ-КАДРИ-НОИ - годишна актуализация основен комп. 1/2 мин. раб. запл. = 305
ТРЗ-КАДРИ-НОИ - годишна актуализация станция в мрежа 50
Продукт Цена в лева без ДДС
TManager+ СЪРВЪР 600
TManager+ - допълнителна станция в мрежа 100
TManager+ втори офис / магазин 300
Tmanager+ - годишна актуализация основен комп. 1/2 мин. раб. запл. = 305
Tmanager+ - годишна актуализация станция в мрежа 50
Продукт Цена в лева без ДДС
Платежни нареждания в комплект с друг продукт на Ранком'91 40
Платежни нареждания 60
Работна станция в мрежа 10
Продукт Цена в лева без ДДС
Техническа помощ при клиента (на започнат час) 25
Разработка на допълнителни функции по заявка на клиент (на час) 40
Техническа помощ на база сключен договор за месечн абонамент по договаряне