Mar

2015

От 01.07.2013 офисът е на адрес: гр.София, ул.Брусенска 6, вх.А, ет.1 (входът е към ул.Копрен).
Телефоните за връзка са : 02 444 0263, 02 444 1013, 0886 138 644, 0889 152 444Новини

23.02.2015

ТРЗ-КАДРИ-НОИ Качени са промените в Декларации 1 и 6 от ДВ бр.14 от 20.02.2015 г.

16.02.2015

ТРЗ-КАДРИ-НОИ Качен е новия формат на справката по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатените доходи на лица извън трудови правоотношения.

02.02.2015

ТРЗ-КАДРИ_НОИ Качена е нова версия с Декларации 1 и 6 за 2015 г.

23.01.2015

ТРЗ-КАДРИ-НОИ Качена е версията за 2015 г.Версията изисква платена годишна актуализация и регистриращ ключ.След публикуване на софтуера на НАП ще бъдат прецизирани декларации 1 и 6 за 2015 г.

05.01.2015

ТРЗ-КАДРИ_НОИ Качени са служебните бележки за гражданските договори.След 20.01.2015 г. ще бъде качена новата версия за 2015 г.

19.12.2014

Качени са новите служебни бележки по ЗДДФЛ,за трудовите договори.

03.04.2014

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - Ново придружително писмо за болничните.

04.03.2014

04.03.2014 ТРЗ-КАДРИ-НОИ Отразени са промените за новите кодове за вид плащане.

04.03.2014

04.03.2014 - Платежни . Въседени са новите сметки към НАП.

18.02.2014

Промени във връзка с обезщетението по чл. 222 ал.1

05.02.2014

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - Нанесени са корекции в декларации 1 и 6.Препоръчваме ви да си инсталирате програмата на НАП , за да тествате декларации 1 и 6 преди подаване.

03.02.2014

ТРЗ-КАДРИ_НОИ - Отразени са промените в декл.6 съглано версията на НАП от 03.02.2014г.

27.01.2014

Актуализация Двустранно счетоводство 2014 e качена на сайта.

Уважаеми Клиенти,
Актуализацията на ФАКТ - Двустранно Счетоводство за 2014 e качена на 27.01.2014 в раздел "Aктуализации". Изисква се платена такса. Със старата версия ( за 2013)може да въвеждате всички документи, с изключение на документи със сделки с обратно начисляване на ддс ( чл.163а зърнени и отпадъци) и специален режим "Касова отчетност", но няма да можете да подадете дневниците за ДДС за 01.2014 със старата версия, защото има нов формат на файловете. Моля, прочете условията в раздел актуализации и актуализирайте софтуера си навреме.

22.01.2014

ТРЗ-КАДРИ_НОИ - Декларация 6 , при плащане на заплатите месец за месец.Отстранене е проблема с данъка по тримесечия в Служебна бележка - годишна .Нова Сметка за изплатени суми.Версия от 22.01.2014 г от 18.05 часа.

21.01.2014

ТРЗ - КАДРИ-НОИ - Актуализация за 2014.

Актуализация за 2014. В Декларация 6 за осигуровките през .2014 данъка ще е 0,ще се попълва в отделна колона с вид плащане 8 данъка от предния месец .
В меню Обработки -Бреме.и ражд.от 135-410,Обезщет.15д.за баща,Обезщет до 2 г. е добавено новото обезщетение при осиновяване на дете от 2-5 годни съгласно чл. 164б , ал.1 от Кодекса на труда и чл.53а от КСО. В Служебната бележка - годишна за лицата с доходи от друга стопанска дейност може да маркирате поле "Сумиране на брутния доход" ,в този случай на бележката излиза брутния доход ,
а не облагаемия по чл. 29 от ЗДДФЛ както е публикувана бележката в страницата на НАП.Направен е и новия вид на Справката за изплатени доходи на физическите лица..Разработена е и опция за сумирано работно време за период по дълъг от един месец.Прочетете т.10 във Въпроси.

10.01.2014

Актуализации на ТРЗ и ФСД 2014-та.

Уважаеми Клиенти,
актуализацията на ТРЗ за 2014г. ще бъде качена след 20.01.2014г,
актуализацията на ФСД за 2014г. ще бъде качена след 23.01.2014г.
След тези дати ще се изисква платен годишен абонамент за софтуера.

09,01,2014

ТРЗ-КАРИ_НОИ - Декларция 6 без данък за изплатени заплати през 01.2014 г. Новият код 8 за днъка ще бъде качен във версията за 2014 след 20.01.2014 и ще изисква платен годишен абонамент и регистриращ ключ.

04.01.2014

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - Нова служебна бележка за лицата без трудово правоотношение.Бележката е за 2013 г.

28.11.2013

28.11.2013 ТРЗ-КАДРИ-НОИ - Отразени са промените в Годишната справка за гражданските договори.

20.11.2013

ТРЗ-КАРДИ-НОИ - Разместване на работните дни за 12.2013. Добавен е формат за Търговска банка Д

04.10.2013

МОЛЯ, ИЗТЕГЛЕТЕ АКТУАЛИЗАЦИЯ АКО ПРАВИТЕ ГРАФИЦИ!

27.09.2013

В "Сметката за изплатени суми" за лицата на граждански договори не се удържа данък за изплатените суми след 30.09.2013 г.

30.04.2013

Отразени са промените за болничните в Приложение 15 съгласно изискванията на НОИ от 01.05.2013

27.03.2013

ФАКТ - ТРЗ - 2013 Разработен е втори вариант на фишовете като в тях се показват и осигуровките от работодателя.

22.03.2013

ФАКТ - ТРЗ - 2013 . В годишната справка по чл. 73 са добавени кодове 28 и 29. Променени са почивните дни 18 .05 е въведен като работен ден.

15.03.2013

Качена е актуализация на ФСД за 2013

Актуализацията изисква платена такса за 2013.

11.03.2013

ФАКТ - ТРЗ- 2013 Формат за ИНГ БАНК

18.02.2013

ФАКТ - ТРЗ - 2013 . Нов вид на справката "Осигурителни вноски по вид плащане"

07.02.2013

ФАКТ - ТРЗ 2013 г. Възможност за избор за изчисляване на здравни осигуровки при неплатени дни.

05.02.2013

Промени в писмото за болничните. Промени в декларация 1 и декларация 6.

31.01.2013

Промени в годишната справка по чл. 73. Коефициената по чл.224 е премахнат.

29.01.2013

Промени в декл. 1 ,Нови бележки по ЗДДФЛ. Нова сметка за изплатени суми.

23.01.2013

ФАКТ - ТРЗ _2013 Оправена е таблицата за МОД за селско стопанство.

22.01.2013

ФАКТ - ТРЗ - 2013 Отстранени са някои проблеми от версията от 21.01.2013

21.01.2013

ФАКТ - ТРЗ - 2013

Качени са промените за 2013. Версията изисква платен годишен абонамент и регистриращ ключ .

09.01.2013

ФАКТ - ТРЗ - 2013

Отстранени са проблемите със застъпващи се болнични.

07.01.2013

ФАКТ - ТРЗ - 2013

Промените за 2013 касаещи минималните осигурителни прагове, минималния и максималния осигурителен доход и декларации 1 и 6 ще бъдат качени на 21 .01.2013
Версията ще иска регистриращ ключ.

04.01.2013

ТРЗ 2013 - променени са кодовете за вид плащане и промените за подаване на болничните до 15 число.

Актуализацията не изисква регистриращ ключ до 05.02.2013 включително. След тази дата ще ви е необходим регистриращ ключ, който ще получите ако сте заплатили годишната абонаментна такаса за 2013 ..

02.01.2013

ТРЗ - 2013

Уважаеми Клиенти,
Екипът на Ранком'91 Ви пожелава Щастлива и Успешна 2013-та година!
Актуализацията на програмен продукт ФАКТ-ТРЗ ще бъде качена на 04.01.2013 и ще изисква заплащане на абонаментна такса в рамките на 1 месец.
Актуализацията на програмен продукт ФАКТ-Счетоводство ще бъде качена на 15.02.2013 и ще изисква платена абонамента такса.

30.03.2012

Актуализация ТРЗ - Приложение 15

Уважаеми Клиенти,

Новият формат на приложение 15 (за болничните) ще бъде качен в понеделник - 02.04.2012

21.03.2012

Проблем с Антивирусна програма Avira

Уважаеми Клиенти,
Поради възникнал проблем с антивирусен софтуер Avira от 20.03.2012 се оказва, че модул от програмите ТРЗ и ФСД бива изтрит (маркира се, че е заразен, но всъщност в него има сигнатура,която съвпада с такава на вирус)

В раздел актуализации са качени актуализации, които решават проблема. Пуснете обнови станцията и структурен тест.

01.03.2012

Актуализация 2012 Двустранно Счетоводство

Актуализацията ще бъде качена на 05.03.2012.
Съобразена е с изискванията на НАП за формата на файловете дневници по ДДС.
Ще изисква регистриращ ключ (платена такса за годишна актуализация).

21.01.2012

Промени за 2012 година за ТРЗ-КАДРИ-НОИ

Изисква се платен абонамент за 2012 г. и регистриращ ключ.

04.01.2012

Актуализация за 2012

Уважаеми клиенти,

Във връзка с промяна на кодовете за вид плащане и промяна на уведомленията , може да свалите актуализация.

Всички промени за 2012 ще бъдат качени след 20.01.2012 и ще изискват платена годишна такса актуализация.

20.12.2011

Условия за актуализиране на програмите за 2012г.

Уважаеми Клиенти,

В раздел "Aктуализации" в точка "Условия за актуализация" са публикувани актуалните цени за годишна актуализация на програмните продукти.

С Уважение,
Екипът на Ранком'91

20.07.2011

Нов дизайн на сайта.

Добре дошли в обновения сайт на фирма Ранком'91. Моля да ни извините за възникнали неудобства по време на пускането на новия сайт. При проблеми със свалянето на актуализации или достъп до информация се свържете с нас на телефони 8180 285 или 8180 286